Hvem er Vi?

Gallo gartneriet

Gallo Gartneriet er en grøn enklave, der ligger på Rolighedsvej i Risskov og leder tankerne hen på en stor kolonihave med Letbanen og Aarhus Bugten som nærmeste nabo.

Vi dyrker blomster, planter, grøntsager, frugt og bær – alt sammen til videresalg i den lille bod ud til Rolighedsvej.

Gallo Gartneriet er en forening og socialøkonomisk virksomhed, der tilbyder en meningsfuld og rummelig beskæftigelse. En stor del af de mennesker der kommer og arbejder i haven har eller har haft en psykisk sygdom, sårbarhed, stress eller lign., men der kommer også andre og deltager med interesse for vores arbejde og haven. Stedet er netop tænkt som et fristed for alle med interesse for at dyrke bærdygtig nyttehave med plads til ukontrollerede områder, hvor biodiversitet i det små kan foregå og tage del i et venligt mangfoldigt arbejdsfællesskab. Det er samtidig også et sted, hvor man kan benytte arbejdet i haven til at få fornyede ressourcer og en proces med “at komme sig”

Frivillige i Gartneriet

Vi arbejder ud fra hjælp-til-selvhjælp, hvor alle kan lære af hinanden og bidrage til det fælles projekt omkring haven. Omkring 60 mennesker dyrker fra marts til november mangfoldige afgrøder og blomster til salg i den den lille vejbod på Rolighedsvej. I november og december laves skurvognene om til juleværksteder, hvor deltagerne laver juledekorationer, kranse m.v. hovedsaglig af materialer fra havens buske og de omkringliggende skove.

Vi dyrker efter økologiske principper, og vi sælger fra boden og anvender derfor heller ikke transport.

Et sted for alle

”Vi har det godt med arbejdet, med hinanden og med stedet her. Vi arbejder alle sammen om den samme have. Jeg nyder rigtig meget at være udenfor med planter og ved havet og skoven hver dag, for jeg bor inde i byen” (ansat i skånejob gennem 14 år)

 ”For første gang i mange år oplever jeg at jeg rent faktisk har ressourcer, der kan bruges. Jeg har en grund til at komme ud i lyset og luften og jeg er stolt af at kunne sige, jeg har et arbejde. Og ikke mindst, jeg har kolleger, jeg er del af et fællesskab.” (frivillig medarbejder)

Hvordan dyrker vi haven?

I gartneriet dyrkes efter økologiske principper, selvom gartneriet ikke er statskontrolleret økologisk.

At vi dyrker økologisk betyder, at der bliver plantet og høstet uden brug af kunstgødning eller pesticider. Gartneriets drivhuse er uopvarmede og derfor er de planter, der dyrkes i gartneriet, hårdføre og tilpasset det danske klima.

Gartneriets blomsterbuketter er ofte sammensat af blomster, der vokser vildt i naturen og kan findes på mark og eng

En del af Gallo

Gallo Gartneriet er en del af Gallo aktiviteterne. Fælles for os alle er, at vi er skabt af og i Johannes Nielsens ånd, og alle har et særligt fokus på social og psykisk sårbarhed, med den kongstanke, at det at være virksom og skabende sammen med andre er helbredende i sig selv.

Gallo Gartneriet har eksisteret siden 1990 og blev i 2004 en selvstændig forening med eget CVR og egen økonomi.

Læs hele gartneriets historie her.

Vil du være med?

Har du lyst til at være med i en stor naturskøn have, med havet lige i nærheden og skoven i baggrunden? Og har du lyst til at bidrage i et mangfoldigt og socialt arbejdsfællesskab, hvor vi er sammen om haven, og folk kan bidrage med de ressourcer og forskelligheder de har?

Læs her hvordan du bliver frivillig hos Gallo Gartneriet.

Skilt fra Gallo Gartneriets Have
Gallo Gartneriet
Gallo Gartneriets Have 2
Gallo Gartneriets Have 3
Gallo Gartneriets Have 3
Salg fra Gallo Gartneriet 2
Frivillige i Gallo Gartneriet 2
Frivillige i Gallo Gartneriet 1
Have bed i Gallo Gartneriets Have
image
Frivillige i Gallo Gartneriet 5
Højbede Gallo Gartneriet

Forrige
Næste