historien om gallo

1990-1999
1990
Gallo Gartneriets opstart
Gallo Gartneriet blev skabt

Gallos grundlægger Johannes Nielsen var selv uddannet gartner og i foråret 1990 blev Gallo skolens økologiske gartnerprojekt opstartet med Lene Andersen som ledende gartner. Hospitalet lagde jord til projektet og "Vores Fælles Fremtid" støttede projektet med 46.000 kr. under mottoet ”Tænk globalt og handel lokalt”.

Hermed var begyndelsen på det, der senere blev til Gallo Gartneriet.

Forår 1990
Etablering med skurvogn og drivhus
En skurvogn kommer til
Opbygning af Gartneriet 1

Der stilles en skurvogn op og bygges et drivhus på stedet, og man går gang med at forberede jorden til dyrkning. Der er ingen vand og el på stedet.

1991
Gang i salget af grønsager
Kompostering etableres

Der bygges en kompostbeholder, og de første hjemmedyrkede grønsager og blomster sælges fra den lille bod ved vejen. Der er usikkerhed, om jordstykket kan beholdes.

1992
Gartneriet vokser
Endnu en skurvogn og drivhus

Projektet får en ny opholdsvogn, der kan undervises i, så der nu er to skurvogne. Desuden bliver drivhus nr. 2 stillet op. Det er nu helt sikkert, at projektet kan beholde jordstykket. Der bliver lagt dræn i en del af jorden og lavet højbede. Godt samarbejde med hospitalets gartneri. Der er tørke det år, og mange planter går til, da der ikke er vand på stedet.

1993
Gallo Gartneriets får sit navn
og endnu et drivhus
"Gallo Gartneri" - navnet er en realitet

Gallo skolens økologiske gartnerprojekt er nu helt etableret, og det får navnet ”Gallo Gartneriet.” Det har været svært at leve op til 100 % økologi, derfor kan der anvendes kunstgødning fremover, men der bruges stadig ikke sprøjtemidler. Drivhus nr. 3 stilles op.

1994-1998
Kendskab til gartneriet vokser
Gartneriet vokser

Der er en del mennesker, der arbejder i gartneriet både i skånejob og langtidsledige i aktivering, samt frivillige. Der dyrkes i markdrift, dvs. ikke bede, på stykket ind mod Århus, og der dyrkes desuden på arealer ved Strandhuset. Der er stor aktivitet, og der dyrkes en del grøntsager til salg i den lille bod. Gartneriet samarbejder desuden med et kollektiv, hvor der udveksles grønsager, samt med andre gartnere. Der undervises i økologi, og andre emner tages også op. I denne periode opbygges en fast kundekreds.

1999
Flere medarbejdere
Stor værdi for brugerne

Der er 6-7 medarbejdere enten i aktivering eller i skånejob. En udtalelse fra en medarbejder: ”Det er dejligt at ha' noget at stå op til, og at det også går til et godt formål - jeg kan specielt godt lide at få jord under neglene.”

2000-2010
2001
Opstart af "Det Grønne Projekt"

Det grønne projekt med Ingrid Sandholdt som leder begynder samtidig med, at Lene Andersen er ledende gartner. Det grønne projekt er et treårigt projekt støttet af Socialministeriet, hvis formål er at få psykiatribrugere i skånejob tilknyttet arbejdsmarkedet mere permanent. For at målgruppen kan tilknyttes arbejdsmarkedet, er det vigtigt med tryghed og sikkerhed for fremtiden i ansættelse.

2002
Gartneriet vokser til 2000m2
Mere plads!
Gallo Gartneriets Have 3

Mere jord braklægges, så der nu er de 2000 m2 gartneriet er i dag. Det største drivhus renoveres, og der bygges en jordbær pyramide. Skurvognen ved boden blev udskiftet. Der kommer flere nye medarbejder i skånejob.

2003
Grenåbanen truer Gartneriets eksistens
Lukningstruet!

Grenåbanen vil lægge en vej igennem gartneriet. Det betyder, at gartneriet trues af lukning. Der er nu 5 personer i skånejob og nogle i aktivering. Lene Andersen holder 15 års jubilæum.

2004
Ledelsesskift
Ingrid Sandholdt ny leder

Gallo Gartneriet siger farvel og tak til Lene Andersen for en formidabel indsats. Ingrid Sandholdt overtager ledelsen af Gallo Gartneriet i et fleksjob. Der kommunikeres stadig med Grenåbanen.

2005
Underskriftindsamling
Til kamp for overlevelse

Der bliver lavet en underskriftsindsamling til fordel for gartneriet, og der er mange støtter, som gerne vil beholde gartneriet.

2006
Ny gartner
Ny ledende gartner!

Gitte Bruun  bliver ny ledende gartner i Gallo Gartneriet i fleksjob.

2007
Udvidelse trods lukningstruet
Udvidelse med hegn og potteplads

Der bliver lavet pilehegn langs banen. Der laves en lille potteplads til stauder og krydderurter, der sælges i boden. 

2008
Grenåbanen trækker krav tilbage!
Gartneriet kan bestå!

Grenåbanen trækker deres krav tilbage, hvilket betyder, at gartneriet kan bestå!!

2009
Mere end 20 hjælper nu til i haven!
Vokseværk og elektricitet
Have bed i Gallo Gartneriets Have

Gallo Gartneriet får et nyt halvtag bag boden. Der er rigtig mange i gartneriet - det bliver til 22 personer, frivillige såvel som folk i skånejob. Der bliver indlagt elektricitet i gartneriet og varmepumpe i opholdsvognen.

2010
Ny skurvogn
Ny skurvogn
Frivillige i Gallo Gartneriet 5

Gartneriet får en ny skurvogn, og der føres vand og el under vejen for at kunne forsyne begge dele af området.